Τμήμα ανθρώπινου δυναμικού - Human resources department

Το τμήμα που ασχολείται με τη διαχείριση των ανθρώπων που απασχολούνται στον οργανισμό. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι HumanResourcesEDU.org:...